Disclamer

Disclaimer voor de Website van Milook Beauty Bar (www.milook.nl)

De informatie op de website www.milook.nl (hierna “de Website”) wordt verstrekt door Milook Beauty Bar voor informatieve doeleinden. We streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar we kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig, nauwkeurig en actueel is.

De gebruiker erkent dat het gebruik van de Website op eigen risico is. Milook Beauty Bar is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolg- en speciale schade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, en claims van derden.

De Website kan links naar externe websites bevatten. Milook Beauty Bar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites of voor enige schade die voortkomt uit het gebruik ervan. Het feit dat wij deze links verstrekken, impliceert niet dat wij de inhoud van die sites goedkeuren of onderschrijven.

De informatie op de Website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Voor specifieke juridische, financiële, medische of andere professionele adviezen moet de gebruiker altijd een gekwalificeerde professional raadplegen.

De Website en de inhoud ervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en merken van [Jouw Bedrijfsnaam]. Geen enkel deel van de Website of de inhoud ervan mag worden gereproduceerd, verspreid, aangepast of anderszins worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Milook Beauty Bar.

Door de Website te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze disclaimer. Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient hij of zij de Website niet te gebruiken.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de meest recente versie van de disclaimer te raadplegen.

Vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunnen worden gericht aan info@milook.nl.